Dočasné pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie predsatavuje značne rozšírenú formu zamestnávania, na základe ktorej dochádza k dočasnému prideleniu zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi. Náborové aktivity, personálna agenda ako aj zodpovednosť za pracovnoprávne vzťahy budú plne v našej kompetencií.

Sprostredkovanie zamestnancov

Vyhľadávanie vhodných kandidátov podľa potrieb našich obchodných partnerov, pričom zamestnanec sa stáva kmeňovým zamestnancom zamestnávateľa. Je pre nás výzvou, sprostredkovať pre Vás motivovaných zamestnancov ktorí zapadnú do Vášho kolektívu.

Zmluva o dielo

Výkon prác realizovaných na základe zmluvy s našimi obchodnými partnermi. Odbremeníme Vás a preberieme zodpovednosť za výkon diela zamestnancami zamestnanými agentúrou.